לאומי אגח 178

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער109.62
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.02
נכון ל:08/12/2020, 10:06 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6040323

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס109.60
שער פתיחה109.60
שער אחרון109.62
נמוך יומי109.60
גבוה יומי109.62
סטיית תקן4.00

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.64
פארי101.08
מח"מ3.44
מקדם תשואה0.29
זמן סופי לפדיון3.64
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/20/2015
תאריך פדיון03/31/2024
ריבית תקופתית1.50
ריבית שנתית3.01
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום09/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/30/202009/30/20201.5%ריבית
03/19/202403/19/2024100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח6.74
מכפיל הון0.68
תשואה על ההון העצמי10.07
מכפיל מכירות1.70

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלטשלר שחם ק.גמ4.90%1,195.85
הפניקס-ק.גמל3.74%911.81
הראל ק.גמל3.66%893.76
מיטב דש ק.נאמ3.31%806.88
אקסלנס-ק.נאמ2.96%721.86
מיטב דש ק.גמל1.75%428.31
הראל ק.נאמ1.40%341.33
אלטשלר שחם ק.נא0.54%132.69
הפניקס-נוסטרו0.13%31.90
הראל השקעות0.12%28.94
הפניקס-משתתפות0.02%3.70
פרידמן חנן שמואל0.01%1.32

תוכן מקודם