לאומי התח נד 400 (COCO)

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער5,038,000.00
% שינוי0.45
שינוי באג׳22,569.50
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן להמרה כפויהמספר נייר:6040331

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס5,038,000.00
שער פתיחה5,038,000.00
שער אחרון5,038,000.00
נמוך יומי5,015,499.00
גבוה יומי5,038,000.00
סטיית תקן3.96

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי4,986,925.00
מח"מ0.00
מקדם תשואה1.75
זמן סופי לפדיון0.58
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/21/2016
תאריך פדיון01/21/2021
ריבית תקופתית0.81
ריבית שנתית3.25
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום06/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/25/202009/25/20200.81%ריבית
12/31/202012/31/2020100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח7.18
מכפיל הון0.72
תשואה על ההון העצמי10.07
מכפיל מכירות1.82

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלטשלר שחם ק.גמ4.91%1,312.41
הפניקס-ק.גמל3.53%944.18
הראל ק.גמל3.37%900.49
מיטב דש ק.נאמ3.31%884.76
אקסלנס-ק.נאמ2.85%761.89
מיטב דש ק.גמל1.74%465.18
הראל ק.נאמ1.54%412.18
אלטשלר שחם ק.נא0.41%108.79
הראל השקעות0.16%43.35
הפניקס-נוסטרו0.11%28.12
הפניקס-משתתפות0.02%4.13
פרידמן חנן שמואל0.01%1.44

תוכן מקודם