לאומי אגח 180

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים
שער105.58
% שינוי-0.25
שינוי באג׳-0.26
נכון ל:08/12/2020, 12:32 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6040422

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס105.84
שער פתיחה105.68
שער אחרון105.58
נמוך יומי105.58
גבוה יומי105.73
סטיית תקן5.04

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.68
פארי100.90
מח"מ3.44
מקדם תשואה0.29
זמן סופי לפדיון4.55
סיווגשקלי
תאריך הנפקה02/03/2019
תאריך פדיון02/28/2025
ריבית תקופתית2.02
ריבית שנתית2.02
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום02/28/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
02/23/202102/23/20212.02%ריבית
02/23/202302/23/202350%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח6.74
מכפיל הון0.68
תשואה על ההון העצמי10.07
מכפיל מכירות1.70

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלטשלר שחם ק.גמ4.90%1,197.99
הפניקס-ק.גמל3.74%913.43
הראל ק.גמל3.66%895.35
מיטב דש ק.נאמ3.31%808.32
אקסלנס-ק.נאמ2.96%723.15
מיטב דש ק.גמל1.75%429.08
הראל ק.נאמ1.40%341.94
אלטשלר שחם ק.נא0.54%132.93
הפניקס-נוסטרו0.13%31.96
הראל השקעות0.12%28.99
הפניקס-משתתפות0.02%3.71
פרידמן חנן שמואל0.01%1.32

תוכן מקודם