דיסקונט מנ הת ד

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער128.39
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.05
נכון ל:08/12/2020, 11:59 AM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7480049

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס128.34
שער פתיחה128.34
שער אחרון128.39
נמוך יומי128.34
גבוה יומי128.39
סטיית תקן7.00

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.03
פארי121.64
מח"מ1.19
מקדם תשואה0.84
זמן סופי לפדיון2.22
סיווגצמוד
תאריך הנפקה10/28/2007
תאריך פדיון10/30/2022
ריבית תקופתית4.75
ריבית שנתית4.75
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום10/29/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
10/18/202010/18/20204.75%ריבית
10/18/202010/18/202033.33%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-248.99
מכפיל הון4.60
תשואה על ההון העצמי-1.85
מכפיל מכירות-542.46

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם