דיסקונט מנ הת ד

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער129.20
% שינוי‎-0.73
שינוי באג׳‎-0.95
נכון ל:29.07.2021, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7480049

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
18/10/202118/10/20214.75%ריבית
18/10/202118/10/202150%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם