דיסקונט מנ הת ד

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער129.86
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.08
נכון ל:06.05.2021, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7480049

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
18/10/202118/10/20214.75%ריבית
18/10/202118/10/202150%פידיון

יחסים פיננסיים

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם