פטרוכימיים אגח ח

החברה שולטת במשותף בבתי הזיקוק 15% בבתי הזיקוק ובאבגול
שער46.42
% שינוי9.87
שינוי באג׳4.17
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7560188

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס46.42
שער פתיחה46.42
שער אחרון46.42
נמוך יומי42.25
גבוה יומי47.45
סטיית תקן55.72

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי103.15
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.84
זמן סופי לפדיון1.27
סיווגשקלי
תאריך הנפקה09/10/2017
תאריך פדיון09/30/2021
ריבית תקופתית6.60
ריבית שנתית6.60
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום12/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/25/202012/25/20206.6%ריבית
09/26/202109/26/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-0.01
מכפיל הון-0.01
תשואה על ההון העצמי94.27
מכפיל מכירות5,060.57

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק
אלורסטון51.21%2.86
מודגל תעשיות3.21%0.18
בתי זיקוק0.66%0.04

תוכן מקודם