גב ים אגח ט

החברה עוסקת בייזום הקמה וניהול פארקים לתעשיות עתירות מדע מבנים לתעשיה מסחר משרדים ומגורים

חישובי אג״ח

תוכן מקודם