אידיבי פת אגח יד

חברת אחזקות השולטת בדיסקונט השקעות וכלל ביטוח ועוסקת בתיירות
שער60.88
% שינוי1.42
שינוי באג׳0.85
נכון ל:07/02/2020, 05:24 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7980337

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס60.88
שער פתיחה60.88
שער אחרון60.88
נמוך יומי60.03
גבוה יומי61.00
סטיית תקן60.41

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי99.92
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.43
זמן סופי לפדיון2.52
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/23/2017
תאריך פדיון12/30/2022
ריבית תקופתית1.25
ריבית שנתית5.00
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום06/30/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
09/25/202009/25/20201.25%ריבית
12/26/202212/26/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1.72
מכפיל הון-1,717.85
תשואה על ההון העצמי99,725.23
מכפיל מכירות3,669.96

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם