מקמ 810

שער99.99
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08/04/2020, 05:24 PM
סוג נייר:מלוה קצר מועדמספר נייר:8200818

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס99.99
שער פתיחה99.99
שער אחרון99.99
נמוך יומי99.99
גבוה יומי100.00
סטיית תקן0.27

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי
מח"מ0.00
מקדם תשואה
זמן סופי לפדיון0.00
סיווגשקלי
תאריך הנפקה08/07/2019
תאריך פדיון08/05/2020
ריבית תקופתית
ריבית שנתית
מס ליחידים
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום01/01/1970

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם