קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי

נכון ל:08/09/2020, 03:50 PM
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1146661

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון14,030.00
  שינוי באגורות0.00
  שינוי ב-%0.00
  מועד עדכון אחרון08/09/2020
  נמוך יומי14,030.00
  גבוה יומי14,030.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 10 אחוזים
  סוג תעודהמורכבת
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה12/16/2018
  שם המדד הנעקבאג"ח כללי ממשלתי
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.10
  דמי נאמן0.01
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.00
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל0.00

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 12/13/2018

  חשיפת התעודה למדדים

  אג"ח כללי ממשלתי55.00
  תל בונד 6025.00
  תל בונד שקלי10.00
  ת"א 12510.00

  תוכן מקודם