קסם ETF י(6A) חסר ת"א 35 (3288.18) (מספר קרן: 1146745)

    מידע כללי

    תוכן מקודם