קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

שער1,202.00
% שינוי4.16
שינוי באג׳48.01
נכון ל:04.10.2023, 14:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1147008

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון1,202.00
  שינוי באגורות48.01
  שינוי ב-%4.16
  מועד עדכון אחרון04/10/2023
  נמוך יומי1,195.00
  גבוה יומי1,220.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  - פרסומת -

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 120 אחוזים
  סוג תעודהממונפת שורט
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה16/12/2018
  שם המדד הנעקב
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.30
  דמי נאמן0.03
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול2.75
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל0.00

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 29/03/2020

  יעודה של הקרן הינו השגת תשואה חודשית בחשיפה הפוכה של פי 2 מהתשואה החודשית של נכס המעקב (וזאת לפני התחשבות בשכר מנהל ונאמן ובהוצאות נוספות שכרוכות ביצירת המינוף בקרן, ובכפוף למועדי האיזון כמפורט להלן). מנהל הקרן יפעל לכך כי ביום חישוב המחירים האחרון של כל חודש (להלן: מועד האיזון) היקף החשיפה של הקרן למדד הכלול בנכס המעקב יהיה 200%- (חשיפה הפוכה) מהשווי הנכסי של הקרן במועד האיזון. על המשקיע בקרנות ממונפות באיזון חודשי לקחת בחשבון כי, פרט למועד האיזון, השינוי בשווי הקרן (באחוזים) אינו ביחס ליניארי (כלומר אינו ביחס של 1:2) לשינוי במחיר נכס המעקב (פי 2), והוא מושפע מהמינוף שקיים בקרן במועד רכישת הקרן. לפרטים אודות ההשפעה המצטברת של המינוף ולדוגמא מספרית ראו בגורמי הסיכון להלן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן. הקרן תנוהל באופן המיועד להביא לכך ששיעור החשיפה שלה למטבע שבו נקוב נכס המעקב של הקרן יהיה 100%.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  NASDAQ 100 - NTR200.00
  דולר ארה"ב100.00

  Labels

  תוכן שיווקי
  - פרסומת -
  - פרסומת -
  - פרסומת -
  - פרסומת -
  - פרסומת -