פסגות ETFי (4A) אינדקס בנקים ישראל

שער3,310.00
% שינוי‎-0.78
שינוי באג׳‎-26.02
נכון ל:20.01.2022, 17:26
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1148774

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 01/11/2018

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס בנקים ישראל. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

  חשיפת התעודה למדדים

  תוכן מקודם