הראל סל (4A) אינדקס בנקים ישראל

שער3,346.00
% שינוי‎-0.65
שינוי באג׳‎-21.89
נכון ל:20.01.2022, 17:26
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1148949

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 01/11/2018

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס בנקים ישראל. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. הקרן עשויה להיות חשופה למטבע חוץ בשל קבלת תקבולים בגין מניות הנכללות במדד אינדקס בנקים ישראל היוצרים חשיפה למטבע חוץ (כגון: קבלת דיבידנד במזומן, קבלת דיבידנד בעין, קבלת מניות הטבה וקבלת זכויות). החשיפה האמורה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

  חשיפת התעודה למדדים

  תוכן מקודם