קסם ETF י(60) חסר ת"א 125 (2610)

נכון ל:08/09/2020, 03:49 PM
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1161884

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון18,290.00
  שינוי באגורות-9.15
  שינוי ב-%-0.05
  מועד עדכון אחרון08/09/2020
  נמוך יומי18,070.00
  גבוה יומי18,290.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעללא חשיפה
  סוג תעודהשורט
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה01/05/2020
  שם המדד הנעקבת"א 125
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.30
  דמי נאמן0.03
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.50
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל0.00

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 12/29/2019

  ניהול הקרן מיועד להשיג תשואה בחשיפה הפוכה לשינוי במחיר המדד הכלול בנכס המעקב, באופן שכל שינוי של נקודה במחיר נכס המעקב יגרום לשינוי בכיוון הופכי במחיר הקרן בהתאם למינוף הקיים בקרן באותו המועד (וזאת לפני התחשבות בעמלות ניהול ונאמן ובהוצאות נוספות שכרוכות ביצירת המינוף בקרן). יודגש כי קרן חשיפה הפוכה אינה מבצעת פעולת איזון ולכן המינוף ישתנה מעת לעת. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן תבצע פעולות רק מול בנק בישראל או מחוץ לישראל, המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לעניין זה פעולות משמעותם הפקדת מזומנים, פקדונות, פעילות בנגזרים ו/או השאלת ניירות ערך חוץ. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן. במקרה בו יגיע שער נעילת המדד הכלול בנכס המעקב של הקרן לשער הקבוע בשמה של הקרן, תפורק הקרן בהתאם לקבוע בהוראות הדין והנחיות הבורסה.

  חשיפת התעודה למדדים

  ת"א 125100.00
  ת"א 125100.00

  תוכן מקודם