קסם CSI300 (4D) ETF

נכון ל:08/09/2020, 03:49 PM
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1162783

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון24,570.00
  שינוי באגורות669.22
  שינוי ב-%2.80
  מועד עדכון אחרון08/09/2020
  נמוך יומי24,570.00
  גבוה יומי24,570.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 120 אחוזים
  סוג תעודהלונג
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה07/14/2020
  שם המדד הנעקבCSI300
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.30
  דמי נאמן0.03
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.50
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים-0.11
  דמי ניהול משתנים בפועל0.30

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 07/07/2020

  יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. שיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף המנוי עם קבוצת הסיכון האשראי השניה לא תעלה על 10% משווי נכסי הקרן וחשיפת סיכון האשראי הכוללת של הקרן לגופים מקבוצת סיכון אשראי שניה לא תעלה על 20% משווי נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  CSI300100.00

  תוכן מקודם