תכלית סל (4D) NASDAQ Clean Edge Green Energy EW

שער1,273.00
% שינוי0.08
שינוי באג׳1.02
נכון ל:26.05.2024, 10:06
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1169804

  נתוני המסחר

  שלב מסחררציף
  שער אחרון1,273.00
  שינוי באגורות1.02
  שינוי ב-%0.08
  מועד עדכון אחרון26/05/2024
  נמוך יומי1,272.00
  גבוה יומי1,273.00
  מחזור7,191.00

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 120 אחוזים
  סוג תעודהלונג
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה07/12/2020
  שם המדד הנעקבNASDAQ Clean Edge Green Energy Equal Weighted Index
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.30
  דמי נאמן0.03
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.60
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.28
  דמי ניהול משתנים בפועל0.30

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

  הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן - Nasdaq Clean Edge Green Energy Equal Weighted. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה לרבות גופים פיננסים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  NASDAQ Clean Edge Green Energy Equal Weighted Index100.00

  Labels

  תוכן שיווקי