הראל סל (S&P Kensho Cleantech (4D

שער2,771.00
% שינוי‎-1.07
שינוי באג׳‎-29.97
נכון ל:18.07.2024, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1171032

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון2,771.00
  שינוי באגורות‎-29.97
  שינוי ב-%‎-1.07
  מועד עדכון אחרון18/07/2024
  נמוך יומי2,732.00
  גבוה יומי2,800.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 120 אחוזים
  סוג תעודהלונג
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה27/12/2020
  שם המדד הנעקבS&P Kensho CleanTech
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.30
  דמי נאמן0.03
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.75
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל0.00

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P Kensho CleanTech ,המחושב בדולר של ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו נכסים הצמודים לדולר ו/או נכסים הנקובים בדולר. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  S&P Kensho CleanTech100.00

  Labels

  תוכן שיווקי