הראל סל (4A) ת"א-קלינטק

שער979.90
% שינוי1.14
שינוי באג׳11.04
נכון ל:14.10.2021, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1171040

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 08/02/2021

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% מדד תא-קלינטק. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. הקרן עשויה להיות חשופה למטבע חוץ בשל קבלת תקבולים בגין מניות הנכללות במדד תא-קלינטק היוצרים חשיפה למטבע חוץ. החשיפה האמורה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחז קו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  ת"א-קלינטק100.00

  תוכן מקודם