אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות

שער123.09
% שינוי7.33
שינוי באג׳0.00
נכון ל:31.01.2024, 02:00
סוג נייר:מספר נייר:1194281

  נתוני המסחר

  שלב מסחר
  שער אחרון123.09
  שינוי באגורות
  שינוי ב-%7.33
  מועד עדכון אחרון31/01/2024
  נמוך יומי
  גבוה יומי
  מחזור

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 200 אחוזים
  סוג תעודהלונג
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה01/01/1970
  שם המדד הנעקב
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה
  דמי נאמן0.04
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול1.50
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 21/03/2023

  שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן יפעל לפי שיקול דעתו הבלעדי באסטרטגיות שונות Strategy Multi להלן אסטרטגיות לדוגמה: * INFLECTION INVESTING / EVENT DRIVEN * CONCENTRATED VALUE – מיקוד השקעות הקרן במספר מצומצם של השקעות בחברות מניות הנסחרות בפער ניכר (חיובי / שלילי) לשווי הוגן. * גידור – שימוש באסטרטגיות גידור במטרה להפחית סיכוני השקעה בפוזיציות הליבה של הקרן ו/או במטרה לנטרול סיכוני השוק. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס

  Labels

  תוכן שיווקי