פסטרנק שהם (6F) לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות

שער121.76
% שינוי8.55
שינוי באג׳0.00
נכון ל:31.01.2024, 02:00
סוג נייר:מספר נייר:1194323

  נתוני המסחר

  שלב מסחר
  שער אחרון121.76
  שינוי באגורות
  שינוי ב-%8.55
  מועד עדכון אחרון31/01/2024
  נמוך יומי
  גבוה יומי
  מחזור

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעמעל 200 אחוזים
  סוג תעודהלונג
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה01/01/1970
  שם המדד הנעקב
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה
  דמי נאמן0.04
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.75
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 22/03/2023

  שיעור החשיפה בקרן למניות יכול שיעלה, בערכו המוחלט, על 200%. שיעור החשיפה בקרן למטח יכול שיעלה, בערכו המוחלט, על 200%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעהו/או לאגח חברות נטולות זיקה לישראל בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים, לא יעלה על 30% ,ובלבד ש-: שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%. ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. האסטרטגיה שבה הקרן תפעל בניהול מדיניות ההשקעות: מנהל הקרן מתכוון לנהל את השקעות הקרן תוך ישום אסטרטגיית לונג/שורט על מנת ליצור בה חשיפה למניות/מדדי מניות ו/או לאגח/מדדי אגח ו/או למטח. מנהל הקרן עשוי ליישם את אסטרטגיית הלונג/שורט לדוגמה, באופנים הבאים: א. לרכוש בעד הקרן צמדי מניות בלונג ובשורט. ב. לרכוש בעד הקרן צמדי אגח בלונג ובשורט. ג. לרכוש בעד הקרן מניה בלונג ובמקביל לרכוש אגח להמרה בשורט של אותו מנפיק. ד. לרכוש בעד הקרן מדדי מניות ו/או מוצרי מדדים באותה מדינה ו/או בין מדינות שונות בלונג ובשורט. ה. לרכוש בעד הקרן בלונג מוצרים עוקבי מדדי מניות הנסחרים בשווקים בארץ ובמקביל לרכוש בשורט מוצרים עוקבי מדדי מניות הנסחרים בשווקים בחול.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס

  Labels

  תוכן שיווקי