נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 13778
שער פתיחה 13778 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 35.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 15
שווי שוק 67.31
הון רשום למסחר 488520
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
13791 0.09 13811 0.24
13781 0.02 13821 0.31
13771 -0.05 13831 0.38
13696 -0.6 13889 0.81
13650 -0.93
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2019 13778 0.91 22
22/04/2019 13654 0 0
21/04/2019 13654 0 0
18/04/2019 13654 0 0
17/04/2019 13654 0 0
16/04/2019 13654 0 0
15/04/2019 13654 0 0
14/04/2019 13654 0 0
11/04/2019 13654 0 0
10/04/2019 13654 0 0
08/04/2019 13654 0 0
07/04/2019 13654 0 0
04/04/2019 13654 0 0
03/04/2019 13654 -0.57 195
02/04/2019 13732 0 0
01/04/2019 13732 0 0
31/03/2019 13732 0.03 196
28/03/2019 13728 0 0
27/03/2019 13728 0.28 43
26/03/2019 13689 0 0
25/03/2019 13689 0.24 242
חשיפת התעודה למדדים
נכס בסיס אחוז בנכס בסיס
אג"ח כללי ממשלתי 65
תל בונד 60 25
תל בונד שקלי 10