אופציות כללי

מדד כתבי אופציות כולל את כל כתבי האופציות הנסחרות בבורסה. משקל כל כתב אופציה במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלו לבין סך שווי השוק של כל כתבי האופציות המרכיבים את המדד
שער190.89
% שינוי1.75
שינוי באג׳3.29
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:3

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם