אג"ח להמרה כללי

מדד אג"ח להמרה כולל את כל איגרות החוב להמרה הנסחרות בבורסה. משקל כל אג"ח להמרה במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כל איגרות החוב המרכיבות את המדד.
שער1,909.72
% שינוי‎-0.12
שינוי באג׳‎-2.27
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:4

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם