הראל (4D) מניות שווקים מתעוררים

שער132.84
% שינוי-4.02
נכון ל:02/24/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101209

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/31/2018

החשיפה למניות שווקים מתעוררים לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות שווקים מתעוררים - מניות הנסחרות בשווקים מתעוררים (מדינות המסווגות על ידי סוכנות בלומברג כשווקים מתעוררים, למעט מדינת ישראל) ו/או מניות שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בשווקים מתעוררים הנסחרות מחוץ לשווקים מתעוררים ו/או מניות הנכללות במדדים בינלאומיים שהשיוך הגיאוגרפי שלהם הינו שווקים מתעוררים (EMERGING MARKETS). לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם