מגדל 4D הודו

שער211.76
% שינוי0.69
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5103759

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה211.76
מחיר פדיון211.95
שינוי ב-%0.69
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן20.06
שארפ-0.10

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - שווקים מתעוררים
צמוד מט״ח98.71
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל97.30
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/09/2004

החשיפה למניות הודו לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות הודו - המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: (א) מניות הנסחרות בהודו. (ב) מניות הנרכשות מחוץ להודו, אם הן נסחרות גם בהודו, ובלבד שרוב ההכנסות של החברה שהנפיקה אותן ו/או עיקר פעילותה ו/או המרכז הניהולי שלה - הינם בהודו, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לחברה האמורה. (ג) מניות הנסחרות מחוץ להודו שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בהודו. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי
סיווג משנישווקים מתעוררים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם