אי.בי.אי. (00) מק"מ

שער119.85
% שינוי-0.01
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5107305

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה119.85
מחיר פדיון119.85
שינוי ב-%-0.01
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן0.08
שארפ-6.23

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות לטווח קצר (עד שנה)
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל95.22
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.46
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.20
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/24/2006

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאפיקים שקליים על ידי השקעה במלווה קצר מועד (מקמ) ו/או באגח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה ו/או ריבית קבועה, אשר יתרת התקופה עד למועד פרעונן לא תעלה על 12 חודשים, ו/או בתעודות חוב ניע מסחריים ו/או בפיקדונות שקליים ו/או בחשבונות עוש ו/או במזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למקמ. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות לטווח קצר (עד שנה)
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם