הראל (4C) מגמות עתידיות

שער1,932.82
% שינוי0.40
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111190

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה1,932.82
מחיר פדיון1,933.10
שינוי ב-%0.40
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן15.64
שארפ0.76

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4C
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
צמוד מט״ח38.57
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל98.58
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.25
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/27/2018

החשיפה למניות שהונפקו על ידי חברות, העוסקות בתחומים שלהערכת מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו, צפויים להתפתח כתוצאה מהמגמות העתידיות בכלכלה העולמית, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. המגמות העתידיות בכלכלה העולמית כאמור לעיל, יקבעו מעת לעת על ידי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן, בהתבסס על שיקולים כגון: תחזיות מאקרו כלכליות, תחזיות מיקרו כלכליות, זיהוי מגמות השקעה בעולם, בחינת ההשקעות בקרנות נאמנות וב-ETF, בחינת פריצות דרך טכנולוגיות ובחינת שינויים רגולטוריים רלוונטיים. הקרן תהיה חשופה בכל עת ללפחות חמישה תחומים. החשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ בקרן תגודר (תוקטן), בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות ובחוזים עתידיים, באופן שהחשיפה האמורה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 50 אחוזים

תוכן מקודם