איילון (00) שקלית 2+ שנים

שער152.74
% שינוי-0.04
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113642

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה152.74
מחיר פדיון152.74
שינוי ב-%-0.04
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.40
שארפ2.89

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל99.42
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.77
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/31/2009

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים בלבד, וביניהם אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בשח, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בשח ופקדונות שקליים לזמן קצוב, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שקליות ממשלתיות לא צמודות. משך החיים הממוצע של תיק האגח בקרן לא יפחת משנתיים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור אופציות וחוזים עתידיים, למעט אופציות וחוזים עתידיים על שער הריבית השקלית ועל אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 102617.92
ממשל שקלית 032317.50
ממשל שקלית 032417.34
ממשל שקלית 01228.09
ממשל שקלית 11235.36
מקמ 5103.37
מקמ 2102.47
ממשל שקלית 09282.39
לאומי אגח 1801.05
פועלים הנ הת טז1.00
ממשל שקלית 01420.97
מז טפ הנפק 410.91
חשמל אגח 300.89
ממשל שקלית 03270.82
מרכנתיל הנ אגחב0.79
חשמל אגח 280.73
מגדל הון אגח ו0.67
אלוני חץ אגח ט0.64
ממשל שקלית 03470.62
אגוד הנפ אגח יב0.53
נייר חדרה אגח 60.52
חשמל אגח 260.51
פורמולה אגח ג0.51
שטראוס אגח ד0.50
אקויטל אגח 20.49
פתאל אגח א0.48
ישראכרט אגח א0.42
דור אלון אגח ז0.41
אלקו אגח יג0.41
בזן אגח ה0.40
שופרסל אגח ה0.39
אלקטרה אגח ה0.38
מגדל הון אגח ז0.38
פז נפט אגח ה0.34
אשטרום קב אגח ג0.34
גב ים אגח ח0.34
דיסק מנ אגח יד0.33
שופרסל אגח ז0.32
נמלי ישראל אגח ג0.32
אלוני חץ אגח יב0.32
וילאר אגח ז0.31
אלקו אגח יא0.31
בזן אגח י0.31
עמידר אגח א0.31
פתאל אגח ג0.31
סאמיט אגח יא0.31
שלמה נדלן אגח ד0.31
אפי נכסים אגח י0.30
אלקטרה אגח ד0.30
חברה לישראל אגח 100.30
חברה לישראל אגח 120.27
נפטא אגח ח0.27
מליסרון אגח טו0.27
מגדלי תיכון אגח ד0.27
אפריקה נכס אגח ט0.27
אלבר אגח יח0.26
פניקס הון אגח יא0.26
פנינסולה אגח ב0.25
לאומי אגח 1780.25
בזן אגח ד0.24
כללביט אגח יא0.24
בית הזהב אגח ד0.24
ויקטורי אגח א0.24
אנלייט אנר אגח ו0.23
אשטרום נכ אגח 90.20
דור אלון אגח ה0.19
טמפו משק אגח ב0.18
תדיראן הול אגח20.18
אלביט מערכ אגחא0.16
תעש אוירית אגחג0.15
בינל הנפק אגח ח0.04
אגוד הנפ אגח ז0.03
ביג אגח ו0.03
סאמיט אגח ו0.01
שלמה החז אגח יז0.01

תוכן מקודם