סיגמא (0F) לונג דולר פי 3

שער53.46
% שינוי0.49
נכון ל:26.05.2022, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114301

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 21/01/2015

החשיפה לדולר ארהב לא תפחת מ 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 320% מהשווי כאמור. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח תהיה גבוהה מ 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

Labels

תוכן שיווקי