התחברות

מודלים (0F) לונג דולר פי 3

שער66.01
% שינוי-0.09
נכון ל:09/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114301

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה66.01
מחיר פדיון66.27
שינוי ב-%-0.09
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן14.59
שארפ0.11

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0F
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח299.89
צמוד מדד54.76
צמוד שקל32.14
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.50
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.40
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/21/2015

החשיפה לדולר ארהב לא תפחת מ 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 320% מהשווי כאמור. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח תהיה גבוהה מ 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חמעל 200 אחוזים

תוכן מקודם