התחברות

מגדל (4A) טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"ח

שער50.86
% שינוי0.32
נכון ל:09/12/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116165

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה50.86
מחיר פדיון50.88
שינוי ב-%0.32
מועד עדכון אחרון09/12/2019
סטיית תקן22.21
שארפ-0.27

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה09/12/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
צמוד מט״ח-1.52
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל95.80
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.06
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 07/18/2018

החשיפה למניות שהונפקו על ידי חברות, העוסקות בתחומים שלהערכת מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו, מבוססים על טכנולוגיות חדשניות לא תפחת מ-%50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם