אי.בי.אי. מחקה (4D)י NASDAQ 100

שער320.17
% שינוי0.42
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117585

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה320.17
מחיר פדיון320.17
שינוי ב-%0.42
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן16.31
שארפ1.87

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי חשופת מט"ח - ארה"ב NASDAQ 100
צמוד מט״ח100.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.83
חשיפה לאג"ח חו"ל89.52
דמי ניהול0.40
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/30/2018

לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד NASDAQ 100. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משניארה"ב - NASDAQ 100
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
VOS100.00

תוכן מקודם