איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3

שער83.62
% שינוי-0.04
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117809

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה83.62
מחיר פדיון83.97
שינוי ב-%-0.04
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן13.36
שארפ-0.97

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה0F
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח299.97
צמוד מדד0.00
צמוד שקל92.03
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.50
דמי נאמנות0.07
שיעורי הוספה0.40
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/22/2013

שיעור החשיפה למטבע דולר ארהב לא יפחת מ 280% ולא יעלה על 320% מהשווי האמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח תהיה גבוהה מ 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חמעל 200 אחוזים

תוכן מקודם