איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3

שער85.76
% שינוי‎-1.63
נכון ל:03.10.2022, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117809

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 22/04/2013

שיעור החשיפה למטבע דולר ארהב לא יפחת מ 280% ולא יעלה על 320% מהשווי האמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח תהיה גבוהה מ 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

Labels

תוכן שיווקי