מגדל אפיקים (4D) חו"ל

נכון ל:08/11/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120514

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה846.59
מחיר פדיון846.89
שינוי ב-%-0.46
מועד עדכון אחרון08/11/2020
סטיית תקן23.16
שארפ0.47

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה08/11/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
צמוד מט״ח99.22
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל98.38
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.97
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/12/2017

החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם