מיטב (4B) חו"ל עד 30% מט"ח

שער135.39
% שינוי-0.36
נכון ל:11/13/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121736

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה135.39
מחיר פדיון135.42
שינוי ב-%-0.36
מועד עדכון אחרון11/13/2019
סטיית תקן12.63
שארפ0.16

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב תכלית
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה11/13/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
צמוד מט״ח12.48
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל95.86
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.49
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 07/09/2018

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחול. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן לפעול לצמצום החשיפה למטח על מנת להקטין את השפעת שערי המטח על מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הכל בכפוף להוראות כל דין, כך שהחשיפה המרבית של הקרן למטח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם