הראל אופטימום (4B) גרמניה Mid Cap עד 30% מט"ח

שער122.09
% שינוי-0.05
נכון ל:10/22/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122536

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/29/2016

החשיפה למניות Mid Cap גרמניה על פי מודל אופטימום לא תפחת מ 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מדד Mid Cap גרמניה - מדד The German Dax Mid Cap Index. מניות Mid Cap גרמניה - מניות הנכללות במדד Mid Cap גרמניה. מודל אופטימום - מודל, שפותח על ידי הראל פיננסים, בין היתר, לצורך אופטומיזציה של השקעה במניות Mid Cap גרמניה. המודל האמור קובע את זהות המניות מתוך מדד Mid Cap גרמניה, את משקלן של המניות, את התדירות בה יבוצע עדכון של המניות הנכללות במדד האמור, ואת התקופה להתאמת המניות האמורות למניות שיקבעו בעדכון האמור. המודל האמור מבוסס בעיקר על בחירת תמהיל מניות שהניב בעבר תשואה גבוהה יחסית בשילוב עם סטיית תקן נמוכה יחסית, ובכפוף למגבלות הנקבעות על ידי מנהל הקרן לגבי פיזור מינימלי של מניות ומשקל מקסימלי למניה. החשיפה למניות לא תפחת מ 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ בקרן תגודר (תוקטן), באופן שהחשיפה האמורה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם