התחברות

אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive US REIT

שער132.38
% שינוי-0.56
נכון ל:09/12/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122692

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה132.38
מחיר פדיון132.38
שינוי ב-%-0.56
מועד עדכון אחרון09/12/2019
סטיית תקן16.15
שארפ0.84

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/12/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל חשופת מט"ח - ענפים אחרים
צמוד מט״ח100.59
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.98
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/30/2018

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד SOLACTIVE B-BRE US REIT INDEX. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם