אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive US REIT

שער141.86
% שינוי-0.57
נכון ל:02/24/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122692

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/30/2018

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד SOLACTIVE B-BRE US REIT INDEX. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם