טנדם 4D גמישה

שער85.09
% שינוי0.00
נכון ל:07/01/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125513

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה85.09
מחיר פדיון85.09
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון07/01/2020
סטיית תקן31.45
שארפ-0.18

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה06/24/2020
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדגמישות
צמוד מט״ח89.12
צמוד מדד3.05
צמוד שקל8.75
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל87.42
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.50
דמי נאמנות0.06
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/27/2017

חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלגמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם