הראל (3A) תיק מנוהל חול - מנוטרלת מט"ח

שער102.48
% שינוי-0.01
נכון ל:01/08/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125521

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה102.48
מחיר פדיון102.48
שינוי ב-%-0.01
מועד עדכון אחרון01/08/2020
סטיית תקן2.62
שארפ1.46

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה3A
תאריך הקמה01/07/2020
שעות מסחר15-00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח
צמוד מט״ח-2.17
צמוד מדד0.00
צמוד שקל16.12
חשיפה למניות0.38
חשיפה למניות חו"ל21.68
חשיפה לאג"ח חו"ל59.98
דמי ניהול0.60
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 05/07/2019

החשיפה לניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ בלא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בחו"ל
סיווג ראשיאג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 50 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם