אי.בי.אי. (4A) מניות ישראל

שער3,605.35
% שינוי0.59
נכון ל:07/28/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126354

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/09/2017

לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד תא 125 . חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם