התחברות

אי.בי.אי. (4A) מניות ישראל

שער4,304.62
% שינוי0.29
נכון ל:10/17/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126354

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה4,304.62
מחיר פדיון4,304.62
שינוי ב-%0.29
מועד עדכון אחרון10/17/2019
סטיית תקן11.51
שארפ1.01

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה10/17/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מדד מניות - ת"א 125
צמוד מט״ח2.10
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות96.91
חשיפה למניות חו"ל1.98
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.55
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/09/2017

לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד תא 125 . חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימדד מניות
סיווג משנית"א 125
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם