מודלים (4B) מניות כללי ממוקדת Large Cap

שער223.58
% שינוי-0.64
נכון ל:10/26/2020, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126461

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/06/2018

שיעור החשיפה של הקרן למניות הנסחרות בישראל לא יפחת מ 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות LARGE CAP, לא יפחת מ 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות LARGE CAP – מניות הנסחרות בחול, בעלות שווי שוק הגבוה מ- 5 מיליארד דולר ו/או מניות הנסחרות בישראל בעלות שווי הגבוה מ-5 מיליארד ₪. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם