תכלית S&P Utilities (4A) TTF מנוטרלת מט"ח

שער110.89
% שינוי-0.95
נכון ל:07/01/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127287

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה110.89
מחיר פדיון110.89
שינוי ב-%-0.95
מועד עדכון אחרון07/01/2020
סטיית תקן36.88
שארפ-0.28

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב תכלית
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה06/24/2020
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל מנוטרלת מט"ח - ענפים אחרים
צמוד מט״ח-2.30
צמוד מדד0.00
צמוד שקל85.33
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.60
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/23/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד S&P Utilities Select Sector. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד S&P Utilities Select Sector המחושב בדולר, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם