הראל (4D) מניות חו"ל ממוקדת

שער87.71
% שינוי0.00
נכון ל:01/08/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127352

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה87.71
מחיר פדיון87.71
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון01/08/2020
סטיית תקן10.58
שארפ0.40

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה01/07/2020
שעות מסחר15-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
צמוד מט״ח97.66
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות2.49
חשיפה למניות חו"ל87.99
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.85
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/13/2018

החשיפה למניות הנסחרות בחול לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות 75% מהחשיפה של הקרן למניות הנסחרות בחול תתמקד בשניים מתוך שלושה אפיקי מניות חול. אפיק מניות חול - אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים להלן: (א) מניות הנסחרות בארהב. (ב) מניות הנסחרות באירופה. (ג) מניות אחרות הנסחרות בחול, כגון: מניות הנסחרות בשווקים מתעוררים ומניות הנסחרות ביפן או באוסטרליה. החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם