איילון 4D קנאביס

שער62.20
% שינוי-0.10
נכון ל:01/22/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127568

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה62.20
מחיר פדיון62.40
שינוי ב-%-0.10
מועד עדכון אחרון01/22/2020
סטיית תקן35.26
שארפ-1.19

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה01/22/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - ענפים אחרים בחו"ל
צמוד מט״ח90.96
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות7.67
חשיפה למניות חו"ל87.04
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.45
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 05/30/2018

שיעור החשיפה למניות שנסחרות מחוץ לישראל, שהונפקו על ידי חברות שעיסוקן העיקרי בתעשיית המריחואנה והקנאביס לא יפחת מ-50%. שיעור החשיפה הכולל למניות מסוג שונה ממניות קנאביס, לא יעלה על 30%. שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משניענפים אחרים בחו"ל
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם