סלע (4D) קנאביס

שער69.12
% שינוי0.22
נכון ל:05.05.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127956

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 09/10/2018

מניות קנאביס – המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: (א) מניות הנסחרות בחול, שהונפקו על ידי חברות, שלהערכת מנהל ההשקעות החיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן, עיסוקן העיקרי הינו בתעשיית המריחואנה והקנאביס. (ב) מניות הנסחרות בחול הנכללות בלפחות אחד מהמדדים הבאים: 1. North American Cannabis Index 2. Stock Index Global Cannabis החשיפה למניות קנאביס לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות שאינן מניות קנאביס לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ ‏‏(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

תוכן מקודם