סלע (4D) קנאביס

נכון ל:08/06/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127956

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה39.48
מחיר פדיון39.68
שינוי ב-%-1.03
מועד עדכון אחרון08/06/2020
סטיית תקן48.89
שארפ-1.01

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה08/06/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - ענפים אחרים בחו"ל
צמוד מט״ח80.17
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות11.06
חשיפה למניות חו"ל76.23
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.85
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/09/2018

שיעור החשיפה למניות שנסחרות מחוץ לישראל, שהונפקו על ידי חברות שעיסוקן העיקרי בתעשיית המריחואנה והקנאביס ו/או מניות המשתייכות למדדים North American Cannabis Index ו/או Stock Global Cannabis Index, לא יפחת מ 50%. שיעור החשיפה הכולל למניות מסוג שונה ממניות קנאביס, לא יעלה על 30%. שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש: (1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%. (2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משניענפים אחרים בחו"ל
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם