תמיר פישמן (4D) גמישה

שער127.42
% שינוי-0.45
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128426

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה127.42
מחיר פדיון127.42
שינוי ב-%-0.45
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן17.47
שארפ1.08

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןתמיר פישמן
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדגמישות
צמוד מט״ח69.85
צמוד מדד4.97
צמוד שקל3.85
חשיפה למניות16.85
חשיפה למניות חו"ל64.82
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.69
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/18/2018

שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלגמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם