התחברות

תמיר פישמן (4D) גמישה

שער107.81
% שינוי0.28
נכון ל:09/12/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128426

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה107.81
מחיר פדיון107.81
שינוי ב-%0.28
מועד עדכון אחרון09/12/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןתמיר פישמן
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/12/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדגמישות
צמוד מט״ח80.91
צמוד מדד7.34
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות19.90
חשיפה למניות חו"ל78.06
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.69
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/18/2018

שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלגמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם