אנליסט (0D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים

שער98.01
% שינוי-0.06
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128764

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה98.01
מחיר פדיון98.01
שינוי ב-%-0.06
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן4.46
שארפ-0.26

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0D
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח
צמוד מט״ח98.13
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל95.14
דמי ניהול0.65
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/24/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח בחול בדירוג A- (מינוס) ומעלה (או דירוג מקביל לו). אגח בחול בדירוג -A (מינוס) ומעלה – אגח קונצרני בחול ו/או אגח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, בדירוג -A (מינוס) ומעלה (או דירוג מקביל לו) שדורג עי חברה מדרגת. מחמ תיק האגח בדירוג -A (מינוס) ומעלה לא יפחת משנה ולא יעלה על 4 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בחו"ל
סיווג ראשיאג"ח חשופת מט"ח
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם