תמיר פישמן (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט

שער107.69
% שינוי-0.01
נכון ל:01/06/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128822

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה107.69
מחיר פדיון107.69
שינוי ב-%-0.01
מועד עדכון אחרון01/06/2020
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןתמיר פישמן
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה3D
תאריך הקמה01/06/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ חשיפה מרבית מעל 30% מניות
צמוד מט״ח27.82
צמוד מדד24.23
צמוד שקל23.06
חשיפה למניות17.96
חשיפה למניות חו"ל20.85
חשיפה לאג"ח חו"ל5.87
דמי ניהול0.85
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/04/2019

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 50 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם