התחברות

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה99.35
מחיר פדיון99.35
שינוי ב-%0.24
מועד עדכון אחרון09/12/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/12/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדגמישות
צמוד מט״ח90.53
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות6.42
חשיפה למניות חו"ל89.83
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.00
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרידולר

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/27/2019

חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווג עלגמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם