איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3

שער135.28
% שינוי4.37
נכון ל:23.06.2022, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128947

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/04/2019

שיעור החשיפה בקרן למדד 100 Nasdaq לא יפחת מ 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי האמור. שיעור החשיפה בקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא יוגבל שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ובלבד שיחול האמור להלן: (1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת הסיכון הראשונה, לא יעלה על 20%. (2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

Labels

תוכן שיווקי