התחברות

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה93.88
מחיר פדיון94.27
שינוי ב-%-0.16
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה6D
תאריך הקמה10/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח72.84
צמוד מדד0.00
צמוד שקל26.24
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל271.49
חשיפה לאג"ח חו"ל49.00
דמי ניהול1.85
דמי נאמנות0.07
שיעורי הוספה0.40
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/08/2019

שיעור החשיפה בקרן למדד 100 Nasdaq לא יפחת מ 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי האמור. שיעור החשיפה בקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא יוגבל שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ובלבד שיחול האמור להלן: (1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת הסיכון הראשונה, לא יעלה על 20%. (2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם