איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3

שער200.48
% שינוי2.38
נכון ל:02.10.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128947

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה200.48
מחיר פדיון201.29
שינוי ב-%2.38
מועד עדכון אחרון02/10/2023
סטיית תקן65.87
שארפ1.20

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה6D
תאריך הקמה28/09/2023
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
צמוד מט״ח66.94
צמוד מדד0.00
צמוד שקל22.28
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל297.92
חשיפה לאג"ח חו"ל53.92
דמי ניהול1.85
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.40
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל
- פרסומת -

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/04/2019

שיעור החשיפה בקרן למדד 100 Nasdaq לא יפחת מ 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי האמור. שיעור החשיפה בקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא יוגבל שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ובלבד שיחול האמור להלן: (1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת הסיכון הראשונה, לא יעלה על 20%. (2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשיממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותמעל 200 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -
- פרסומת -