אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי - ישראל

נכון ל:08/06/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129044

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה41.58
מחיר פדיון41.58
שינוי ב-%-1.73
מועד עדכון אחרון08/06/2020
סטיית תקן49.22
שארפ-0.79

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה08/06/2020
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - ענפים אחרים בחו"ל
צמוד מט״ח46.05
צמוד מדד0.00
צמוד שקל10.99
חשיפה למניות40.41
חשיפה למניות חו"ל46.04
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.50
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 03/06/2019

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות קנאביס, שנסחרות מחוץ לישראל ו/או בישראל, ובלבד שלפחות 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות קנאביס הנסחרות בישראל. מניות קנאביס – מניות שהונפקו על ידי חברות שעיקר עיסוקן בתעשיית המריחואנה ו/או הקנאביס ו/או מניות הנכללות במדד North American Cannabis Index. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משניענפים אחרים בחו"ל
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם